tedvanlieshout.nu archief

Ted van Lieshout: webarchief

Archive for mei 2009

Het park vertelt

Wie mij wil zien en horen voorlezen kan morgen naar de Dag van het Park, die georganiseerd wordt door de gemeente Renkum, maar het gaat om Park Hartenstein in Oosterbeek. Ik ben er op uitnodiging van boekhandel Ongerijmd te Arnhem en het heet: Het park vertelt. Ook andere dichters treden op, maar ik ben aan de beurt van 16.50 tot 17.20 uur: http://www.renkum.nl/renkum?waxtrapp=aottzFsHsOlChTmFlFuDzD

Een week later, op 7 juni, ben ik nog een keer in die omgeving, maar dan in Arnhem zelf voor een workshop die georganiseerd wordt door Het Domein van Kunst en Cultuur Arrnhem. Het vindt plaats in de Weverstraat 16, vanaf 14.00 uur, maar ik veronderstel dat niet iedereen er zo maar aan kan meedoen, omdat het voor cusisten van de Schrijversschool is: http://www.kcgliteratuur.nl/agenda/index.cfm/d_id/165

Advertenties

Written by Ted

30 mei 2009 at 14:55

Geplaatst in Geen categorie

Notities bij de Kuyperlezing (3)

De lezing van Sjoerd Kuyper houdt de gemoederen bezig en dat is goed. Eergisteren vergaderde de WKU (Werkgroep Kinderboekenuitgevers) en die heeft erover gesproken. Veel uitgevers sluiten zich aan, zo laat Hannah J. Morrison weten in haar artikeltje erover op Boekblad Online, bij de visie van Erik Tmmermans, de secretaris van het NUV. Dat is het Nederlands Uitgevers Verbond en daar zijn GAU (Groep Algemene Uitgevers), LUG (Literaire Uitgeversgroep) en WKU onderdeel van. Die visie ventileerde hij in reactie op een bericht op datzelfde Boekblad Online over de VvL (Vereniging van Letterkundigen) dat hier te lezen staat: http://tedvanlieshout.web-log.nl/tedvanlieshout/2009/05/vvl-houding-kin.html. Erik Timmermans schreef onder meer:

xe2x80x98Het lijkt erop dat Sjoerd Kuyper daarbij het modelcontract voor literair werk verwart met een modelcontract voor kinderboeken. Dat laatste is er nog niet. De Werkgroep Kindenboekenuitgevers (WKU) van de GAU heeft vorig jaar aan tafel gezeten met de VvL om te praten over een Modelcontract voor kinderboeken. Voordelen van zo’n contract zijn gebruiksgemak, duidelijkheid en rust in de markt. De WKU heeft als voorstel een concept modelcontract geschreven en voorgelegd ter discussie. De opmerking van Janne Rijkers dat de kinderboekenuitgevers niet staan te springen om het Modelcontract te gaan gebruiken, ja dat hun houding zelfs teleurstellend is, mag dan ook opmerkelijk heten: er is nog geen modelcontract en de uitgevers hebben juist gewerkt aan een voorstel voor een modelcontract voor kinderboeken. Dat de uitgevers de intentie hebben om te komen tot een modelcontract blijkt daar uit.

Het literair Modelcontract is een licentiecontract. Diverse uitgevers hanteren in hun afspraken met kinderboekenauteurs overigens ook een licentiemodel met aanvullende afspraken. Niet vergeten moet echter worden dat het uitgeven van een kinderboek iets wezenlijk anders is dan het uitgeven van een literair werk.xe2x80x99

Daar heb ik dan weer op gereageerd:

xe2x80x98Erik Timmermans vermoedt dat Sjoerd Kuyper het Modelcontract voor literair werk verwart met een modelcontract voor kinderboeken. Dat is niet zo. Sjoerd Kuyper is al 35 jaar schrijver en weet precies welke contracten er zijn. Hij is gewend aan het Modelcontract en hij kreeg dat aangeboden door zijn (kinderboeken)uitgevers. Het is pas de laatste jaren zo dat kinderboekenuitgevers in mindere mate het Modelcontract zijn gaan gebruiken en veel kinderboekenauteurs hebben te maken gehad met het gegeven dat uitgeverijen ineens met andere contracten op de proppen kwamen. De suggestie van Erik Timmermans dat er geen modelcontract voor kinderboeken bestaat is dan ook tendentieus te noemen: het Modelcontract maakt helemaal geen onderscheid tussen literatuur voor volwassenen en kinderen. Ik vind het trouwens raar dat hij als secretaris van de GAU stelt: xe2x80x98Niet vergeten moet echter worden dat het uitgeven van een kinderboek iets wezenlijk anders is dan het uitgeven van een literair werk.xe2x80x99 Je zou verwachten dat iemand in zijn functie weet dat een kinderboek een literair werk is. Los daarvan: dat kinderboekenuitgevers nu wel een apart modelcontract voor kinderboeken willen, is niet omdat het Modelcontract niet voldoet (je kunt er alles in regelen wat je wilt, ook voor illustratoren!), maar omdat zoxe2x80x99n nieuw contract kansen biedt om zaken te regelen die nu niet automatisch geregeld zijn. Met duidelijkheid en rust in de markt heeft het niets te maken.xe2x80x99

Toen kwam Erik Timmermans weer met een reactie. Wordt vervolgd.

Written by Ted

30 mei 2009 at 05:30

Geplaatst in Geen categorie

Poxc3xabzieposters van kinderen

BoekenwurmZie hier wat resultaten (klik op het plaatje voor een vergroting) van het poxc3xabziepostersschilderen bij gedichten van mij van afgelopen zaterdag bij De Boekenwurm in Maastricht: http://tedvanlieshout.web-log.nl/tedvanlieshout/2009/05/place-ste-marie.html.

Met dank aan Hanneke Koene voor het leveren van de foto’s.

Written by Ted

27 mei 2009 at 19:15

Geplaatst in Geen categorie

Notities bij de Kuyperlezing (2)

Een argument waarom zoveel kinderboekenuitgevers niet willen werken met het Modelcontract is dat dit contract niet gebruikt zou kunnen worden voor auteur en illustrator gezamenlijk. Dat is onzin. Het Modelcontract biedt de mogelijkheid om artikelen toe te voegen en zo gebeurt het ook: in contracten waarbij zowel met de schrijver als de tekenaar afspraken gemaakt moeten worden, wordt ingevuld dat de auteur bestaat uit de schrijver en de illustrator, en vervolgens wordt geregeld wie welk percentage van de opbrengst krijgt. Dat is absoluut niet moeilijk en heel gebruikelijk bij uitgeverijen die wxc3xa9l het Modelcontract hanteren. Het is dan ook een smoes, een soort afleidingsmanoeuvre, omdat de uitgeverijen die het Modelcontract niet willen hanteren, niet graag te koop lopen met de werkelijke redenen. Ze willen op tal van punten afwijken, en dat heeft meer voeten in de aarde dan het toevoegen van wat artikelen aan het Modelcontract; ze willen een aantal bestaande artikelen drastisch gewijzigd zien, en dat kan nu eenmaal het meest geruisloos door het Modelcontract geheel terzijde te schuiven en te kiezen voor een compleet ander contract.

Een belangrijke wijziging is dat sommige uitgeverijen zich veel meer rechten willen toe-eigenen dan nodig is om een boek te kunnen uitgeven. Er zijn zelfs contracten gesignaleerd waarin de auteur geen licentie verleent aan de uitgever om een boek te kunnen maken, maar gedwongen wordt tot overdracht van rechten!

Het is niet per se gezegd dat een contract dat nxc3xadxc3xa9t het Modelcontract is afkomstig is van een uitgever die niet betrouwbaar is, maar wie een ander contract dan het Modelcontract voorgelegd krijgt, zou wel op zijn hoede moeten zijn. Een schrijver kan altijd vragen aan de uitgever om het Modelcontract te gebruiken. Als de uitgever dat niet wil, ook al heb je aangevoerd dat dat contract een product is dat door uitgevers zelf in overleg met auteurs is samengesteld, is er reden voor zorg. Je zou dan het geboden contract naast het Modelcontract moeten leggen en proberen uit te vogelen wat het precies is waarom de uitgever het Modelcontract niet wil hanteren. – Dat Modelcontract is voor een ieder te downloaden en/of in te zien via de website www.vvl.nu.

Enkele smoezen die uitgevers gebruiken om aan hun auteurs het Modelcontract te onthouden zijn: het mag niet van de NMa; onze administratie kan alleen werken met onze eigen contracten; bij ons is alles geautomatiseerd en als we een Modelcontract zouden gebruiken, loopt onze automatisering helemaal in de soep; als iedereen zijn eigen contract zou eisen, dan hadden we geen tijd meer om boeken uit te geven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Smoesjes zijn het.

Written by Ted

25 mei 2009 at 22:02

Geplaatst in Geen categorie

VvL: xe2x80x98Houding kinderboekenuitgevers teleurstellendxe2x80x99

Wouter de Vries in Boekblad Online:

’25 mei 2009 – De Vereniging van Letterkundigen (VvL) deelt de zorgen van kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper over de mentaliteit van kinderboekenuitgevers die het Modelcontract weigeren te gebruiken. Hierdoor vercommercialiseert de Nederlandse jeugdliteratuur vindt de VvL.

Dat zegt de VvL naar aanleiding van de Annie M.G. Schmidt-lezing die Sjoerd Kuyper op 13 mei in Leiden hield. Volgens de VvL dragen de contracten die de laatste jaren vaak door uitgevers aan kinderboekenschrijvers worden aangeboden, bij aan de vercommercialisering van de Nederlandse jeugdliteratuur. De VvL en de Werkgroep Jeugdboeken in het bijzonder streven al langer naar de handhaving van en de verdere toepassing op jeugdliteratuur van het xe2x80x98Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlands werkxe2x80x99.

xe2x80x98Het Modelcontract is een contract tussen de Vereniging van Letterkundigen en de Literaire Uitgeversgroep, onderdeel van de Groep Algemene Uitgevers (GAU)xe2x80x99, zegt Janne Rijkers, coxc3xb6rdinator bij de Vereniging van Letterkundigen. xe2x80x98Met de Werkgroep Kinderboekenuitgevers, ook onderdeel van de GAU, hebben we niet rond de tafel gezeten. Door dat onderscheid in uitgeversgroepen hebben we geen afspraken gemaakt met de kinderboekenuitgevers. Dat is achteraf bezien jammer.xe2x80x99

De VvL is wel in gesprek met kinderboekenuitgevers en heeft vorig jaar nog twee keer met ze aan tafel gezeten om het Modelcontract, en eventuele wijzigingen daarin speciaal voor jeugdliteratuur, te bespreken. De kinderboekenuitgevers staan echter niet te springen om het Modelcontract te gaan gebruiken.

xe2x80x98Het Modelcontract is een licentiecontractxe2x80x99, zegt Rijkers. xe2x80x98De auteur stelt de uitgever in staat zijn werk uit te geven, maar de auteur behoudt uiteindelijk de rechten. Kinderboekenuitgevers willen dat er een overdracht van rechten plaatsvindt, maar dat is voor ons onbespreekbaar. Ze willen die overdracht, omdat ze doorgaans meer met animaties en merchandising doen dan literaire uitgevers, maar ook zulke zaken kunnen in het Modelcontract opgenomen worden.xe2x80x99

Rijkers vindt dat er geen rechtvaardiging is om het Modelcontract wel op literatuur voor volwassenen toe te passen, maar niet op literatuur voor de jeugd. xe2x80x98De literaire uitgevers zijn goed te spreken over het Modelcontract, dus ik vind de houding van de kinderboekenuitgevers teleurstellendxe2x80x99, aldus Rijkers.

Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper uitte in zijn Annie M.G. Schmidt-lezing forse kritiek op uitgevers, ook op zijn eigen uitgeverij Nieuw Amsterdam. De moderne uitgever is volgens hem meer gexc3xafnteresseerd in series en formats dan in literatuur.’

Written by Ted

25 mei 2009 at 21:48

Geplaatst in Geen categorie

Catwalk

TerrasIk woon in een straat waar geen autoxe2x80x99s komen, dus als wij de vuilniszakken buitenzetten, dragen we die naar de hoek van de straat waar een verzamelpunt is voor huisvuil. Nu zit er op de hoek een cafxc3xa9. Een homocafxc3xa9. De uitbaters daarvan wilden graag een terras, hadden er geen, en besloten om aan weerszijden van onze straat stoelen neer te zetten, zodat het toch op een terras lijkt. Dan kom je met je boodschappen de straat in en dan loop je xe2x80″ soms over een rode loper die tussen de stoelen is neergelegd xe2x80″ langs de homoxe2x80x99s die op die stoelen langs de kant zitten en niks te doen hebben, dus die kijken naar wie er allemaal langskomt. Nu ben ik 53, dus ze kijken wel even, maar dan kijken ze ook meteen weer weg, wegens niet jong & mooi, dus ik kan betrekkelijk ongestoord langslopen. Soms is dat moeilijk en ergerlijk, want als er veel mensen gebruik willen maken van het terras staan de heren er rijendik en dan kun je gewoon niet door die haag heen. Vooral als het mooi weer is heb je wel wat last van die bezoekers, maar de last is niet zo groot dat ik dat terras weg zou willen hebben. Al voel ik me wel altijd erg bekeken als ik daar, als over een catwalk, langs moet lopen. Het is met name vervelend als ik de vuilniszak buiten wil zetten. Vroeger deed ik dat gewoon op mijn slippers en in mijn huisbroek (een fladderig geval dat lekker zit), maar vanwege de keurende blikken van de homoxe2x80x99s die langs de kant zitten en naar je kijken als je over hun catwalk langsloopt, kan dat niet meer. Ik voel me er te ongemakkelijk onder. Dus als ik nu de vuilniszak buiten wil zetten, moet ik me er eerst op kleden. Ik kijk welk ensemble gepast is, welke schoenen en eventuele accessoires erbij moeten en pas dan draag ik mijn vuilniszak naar buiten, langs de gays. Ze kijken nu niet langer naar me dan voorheen, want ik ben nog steeds 53, maar ik heb het gevoel dat hun blikken minder keurend zijn voor wat betreft mijn outfit.

Written by Ted

24 mei 2009 at 08:14

Geplaatst in Geen categorie

VvL steunt kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper

Vandaag stuurde de Vereniging van Letterkundigen dit persbericht:

Vvl_logootjeIn zijn Annie M.G. Schmidtlezing, uitgesproken op 13 mei, uit kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper zijn zorg over de mentaliteit van uitgevers van jeugdliteratuur. De VvL deelt deze zorg.

De contracten die de laatste jaren veelvuldig van de zijde van jeugdboekenuitgevers worden aangeboden aan jeugdboekenschrijvers (en overigens ook vertalers) dragen bij aan de vercommercialisering van de Nederlandse jeugdliteratuur. De beroepsvereniging van literaire schrijvers en de Werkgroep Jeugdboeken van onze vereniging streven naar de handhaving van en de verdere toepassing op jeugdliteratuur van het xe2x80x98Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlands werkxe2x80x99. Dit Modelcontract is in goed overleg tussen verenigde schrijvers en verenigde uitgevers tot stand gekomen en is prima bruikbaar.

De integrale tekst van de lezing van Sjoerd Kuyper is te downloaden van de homepage van www.vvl.nu.

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) is er voor schrijvers en vertalers van proza, poxc3xabzie en theaterteksten. De VvL werd opgericht in 1905 en komt op voor de collectieve en individuele belangen van schrijvers en vertalers. Sinds 1998 is de VvL een afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), die verder bestaat uit het Netwerk Scenarioschrijvers en de FreeLancers Associatie (FLA).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Janne Rijkers, Joe Fortin

Vereniging van Letterkundigen (VvL)

De Lairessestraat 125

1075 HH  Amsterdam

T: 020-624 08 03

E: vvl@vsenv.nl

W: www.vvl.nu

Written by Ted

22 mei 2009 at 08:24

Geplaatst in Geen categorie