tedvanlieshout.nu archief

Ted van Lieshout: webarchief

Archive for juli 2010

Raad voor Cultuur

Rvc_logo_allAnderhalf jaar geleden vroeg de Raad voor Cultuur in een advertentie drie nieuwe leden voor de Commissie Letteren. Ik werd erop geattendeerd door een collega en het leek me wel wat, dus ik solliciteerde. Ik werd uitgenodigd om langs te komen en had een prettig gesprek. Dezelfde middag nog werd ik gebeld en kreeg te horen dat ze me graag wilden hebben. Vervolgens vernam ik niets meer, dus na een poos besloot ik maar eens te bellen. Toen kreeg ik schoorvoetend te horen dat ik toch niet welkom was. Wat bleek het geval: van hogerhand was besloten dat ik bij nader inzien niet geschikt was voor de Commissie Letteren omdat ik xe2x80″ ik moest het er min of meer uit trekken xe2x80″ geen allochtone vrouw ben. Daar kon ik niets tegenin brengen, want ik ben nu eenmaal geen allochtone vrouw. Dus het ging over. Ik vroeg nog een bevestiging, want het leek me nog wel ludiek om een afwijzingsbrief te krijgen waarin ik werd afgewezen op basis van mijn sekse en afkomst, maar die kreeg ik niet. Ze hebben gewoon nooit meer iets van zich laten horen.

Ik kwam er al gauw achter dat ze twee andere kandidaten gevonden hadden waarvan ik me best kon voorstellen dat ze die liever hadden dan mij. Een autochtone man en een autochtone vrouw, en wie wil weten wie dat zijn, moet maar op de site van de Raad voor Cultuur gaan kijken. Ik geloofde best dat ze als derde lid liever een allochtone vrouw wilden dan een extra autochtone man, al was ik echt wel gepikeerd dat ik op discriminatoire gronden was afgewezen. Ik dacht dat er misschien een xc3¡ndere reden was waarom ik was afgewezen, maar dat ze die niet wilden zeggen. Ik moest dus wachten tot er een derde commissielid was aangesteld om te zien of het werkelijk om afkomst en sekse ging. Ik nam me voor om op gezette tijden te kijken op de site van de Raad voor Cultuur om te zien wie dat derde lid zou worden.

Dat derde lid kwam er aanvankelijk niet. Wel kwam er een nieuwe advertentie waarin twee leden werden gevraagd. Dat is inmiddels ook weer een half jaar geleden. Maar vandaag, eindelijk, zag ik op de site dat er een nieuw derde lid is. En nee, het is geen vrouw, dus die sekse bleek kennelijk niet van te zwaarwegend belang. En ja, het is wel iemand van niet-Nederlandse afkomst. Dus nu zullen ze wel gelukkig zijn met elkaar.

Advertenties

Written by Ted

29 juli 2010 at 20:34

Geplaatst in Geen categorie

Gregie De Maeyer

GregieGregie De Maeyer is vandaag twaalf jaar dood. Hij stierf op 47-jarige leeftijd, dus volgend jaar zou hij zestig zijn geworden. Voor wie hem niet kent: hij was een Vlaamse kinderboekenmaker die zowel schreef als tekende, en hij wordt gezien als een vernieuwer. Of hij tijdens zijn leven al opgemerkt werd als auteur die nieuwe adem blies in het Vlaamse kinderboekenlandschap, weet ik niet zeker. Ik heb wel eens de indruk gehad dat hij na zijn dood een cultachtige status kreeg, maar wie beschrijvingen over hem leest kan niet anders dan concluderen dat hij ook tijdens zijn leven volop de erkenning kreeg die hij verdiende.  Die erkenning is zeker niet weggexc3xabbt in de afgelopen twaalf jaren.

Ik kende Gregie wel, maar niet zo goed, en ik had een vreemde indruk van hem. Toen ik hem leerde kennen was hij erg aardig, maar toen ik hem later tegenkwam deed hij nogal vijandig. Ik had het gevoel dat dat met mij persoonlijk te maken had, al was er bij mijn weten niets tussen ons voorgevallen, maar het kan ook heel goed zijn dat het iets van doen had met een zekere wrijving tussen het opgebloeide klimaat van literaire kinderboeken in Nederland en het achterblijven daarvan in Vlaanderen. Nu wordt in vrij brede kring aanvaard dat Gregie De Maeyer aan het begin stond van de opbloei van het kwaliteitskinderboek in Vlaanderen, en dat lijkt me terecht. Het wordt dan ook tijd voor een gedegen boek over Gregie en zijn werk, al is er in het verleden wel al een keer een boek ter ere van hem verschenen. 

Written by Ted

29 juli 2010 at 10:09

Geplaatst in Geen categorie

Eindhoven

Station ehvIk fiets vrijwel nooit. Maar soms wel. Vorig jaar ben ik samen met een goede vriend wezen fietsen in Drenthe, wel 75 kilometer in twee dagen. En nu zijn we terug van twee dagen fietsen in Brabant. In totaal zoxe2x80x99n 50 kilometer, denk ik. Het begon bij het station in Eindhoven, waar ik mijn jeugd doorgebracht heb (ik heb weer gefietst op de ventweg waar ons huis stond xe2x80″ het is ongeveer dertig jaar geleden afgebroken xe2x80″ en ik realiseer me nu dat ik niet heb opgelet of de kinderkopjes er nog lagen. Of lagen die er alleen in mijn kindertijd, en ben ik vergeten dat er gaandeweg andere bestrating kwam? Ik kon alleen bepalen waar ons huis stond aan de hand van het huis tegenover het onze, want dat is nog het enige dat is overgebleven van de straat zoals die vroeger was).

Vervolgens zijn we via Waalre naar Riethoven gefietst, waar mijn moeder in 1975 naartoe verhuisde, en waar zij niet meer woont sinds ze voor de tweede keer weduwe is geworden. Het huis waarin ze woonde is ook afgebroken en ze bouwen er nu een ander huis.

Toen door naar het kerkhof van Riethoven waar mijn overleden broer ligt xe2x80″ ik ben daar misschien wel tien jaar niet geweest, omdat ik aangewezen ben op het openbaar vervoer en dat komt daar niet in de buurt. Hij overleed in 1979 en het graf is een beetje verzakt. Het zwart van de ingegraveerde letters van zijn naam is weg, waardoor de steen bijna onleesbaar is geworden. Maar je kunt de letters wel goed voelen met je vingers.

Vervolgens via Westerhoven door naar het uiterste zuiden van Borkel en Schaft, naar een huis nabij de Belgische grens waar we door vrienden waren uitgenodigd. Een sprookjesomgeving, waar het zo stil en vredig is, dat ik het een beetje onwerkelijk vond. Geen verkeer, alleen natuur en een paar huizen, en het huis waar we verbleven, dat Bij de buurvrouwen heet, was prachtig  opgeknapt: twee verbouwde boerderijen aan elkaar vast, identiek als tweelingzusjes: in het ene wonen die vrienden en het andere verhuren ze als vakantiehuis aan mensen die willen genieten van de rust en de prachtige omgeving. En dan moet je niet denken aan een hut, maar een boerderij met een joekel van een tuin, een achterlijk grote woonkamer met open haard, drie slaapkamers met elk twee bedden, en een kamer die nog niet ingericht is xe2x80″ het huis is recent opgeknapt en pas sinds kort opengesteld voor gasten. Wij hadden het gevoel dat we het huis mochten inwijden, en de luxe  van een magnifieke tegelvloer en authentieke houten balken konden we bijna niet aan. Enfin: wie met een stel vakantie wil vieren in een uitgestrekt natuurgebied in de luxe van een eigen boerderij, moet hier maar kijken; ik kan het van harte aanbevelen: www.bijdebuurvrouwen.nl.

De tweede dag zijn we in de omgeving gaan wandelen xe2x80″ we kwamen letterlijk en figuurlijk geen hond tegen! xe2x80″ en daarna fietsten we terug via Dommelen en Veldhoven. Ik denk dat het voor mijn reisgenoot niet altijd even plezierig was: ik wees natuurlijk aan waar ik als kind geweest ben alsof hem dat zou moeten interesseren, en ik zei dat ik de weg wist. Maar telkens moest ik bekennen dat ik er de weg geweten heb. Vooral in Eindhoven is weinig gebleven wat er was. Zelfs de straten lopen vaak niet meer zoals ze liepen, en de hoeveelheid bedrijven waar je woningen zou verwachten maakt dat de stad een killere uitstraling heeft dan-ie had toen ik er met heel veel plezier woonde, al valt wel op dat Eindhoven misschien nog meer dan vroeger een bomenstad is. We verdwaalden een paar keer, en dat had ik niet gedacht! Dat neemt niet weg dat ik toch ook wel veel herkende en met plezier door de stad van mijn jeugd heb gefietst. Dat had ik 35 jaar niet meer gedaan. Ik ben zelfs langs de straat gekomen waar ik als tiener uitging. Daar lopen nu andere tieners rond. Ik kon goed zien dat het eigenlijk precies dezelfde tieners zijn als toen. Want Eindhoven mag dan veel veranderd zijn, de stad is ook hetzelfde gebleven.

Written by Ted

27 juli 2010 at 21:23

Geplaatst in Geen categorie

Rita 75

Verschuur_1 Vandaag wordt Rita Verschuur 75 jaar! 

Written by Ted

25 juli 2010 at 06:00

Geplaatst in Geen categorie

Vergadertekeningetje

BartMjul10 TedvanLieshout Tijdens vergaderingen zit ik altijd te frutselen met een pen op het papier waarop ik aantekeningen maak. Volgens mij bestaat er een naam voor, maar ik kan er niet op komen; ik noem het zelf telefoontekeningetjes, maar die term dekt de lading niet meer. Vroeger – de ouderen onder ons weten het nog wel – zat een telefoon vast aan snoeren: je had een draad die uit de muur kwam en die leidde naar een toestel dat alleen verplaatsbaar was voorzover de lengte van de draad dat toestond. Aan dat apparaat zat een krulkoord waaraan de hoorn bevestigd was. Dit gedeelte – bekend van het gezegde de hoorn op de haak smijten – hield je in je ene hand bij je oor en mond en dan kon je erdoor telefoneren. Je andere hand had je vrij om tekeningetjes mee te maken, want je kon niets anders doen. Vandaag de dag loop je rond met je telefoon of je doet ondertussen de afwas, maar vroeger was je gebonden aan de plek waar de telefoon zich bevond. Tegenwoordig teken ik dan ook niet meer tijdens het telefoneren, maar wel tijdens vergaderingen, want ook dan kun je niet rondlopen; je moet blijven zitten waar je zit. En hier zie je een, nou vooruit, vergadertekeningetje. Toen ik het figuurtje rechts had getekend, nog zonder plukje haar onder de lip, dacht ik: hxc3xa9, dat lijkt Bart Moeyaert wel! Of vinden jullie dat-ie er helemaal niet op lijkt?

Written by Ted

24 juli 2010 at 06:05

Geplaatst in Geen categorie

Oprichting European Illustrators Forum

GerritsEuropese illustratoren hebben de handen ineengeslagenen lanceerden het EIF. Dat staat voor het European Illustrators Forum. Deeerste president daarvan is Gert Gerrits, die bij de BNO, de BeroepsorganisatieNederlandse Ontwerpers, de expert is op het gebied van illustratie. 

Gerrits: xe2x80x98De ontwikkelingen rondom Google Books en deopkomst van het e-book zijn belangrijke aanleidingen voor de oprichting van hetEuropese forum. Dergelijke ontwikkelingen roepen vragen op diegrensoverschrijdend zijn, bijvoorbeeld over het auteursrecht. Ook vergt deovergang naar het digitale boek voor illustratoren meer technische aanpassingendan voor auteurs.xe2x80x99

De EIF zet zich naast belangenbehartiging invoor de promotie van het vak. Belgixc3xabis nog niet aangesloten bij EIF.

Ik denk niet dat individuele illustratoren lid kunnen worden, maar ze kunnen zich uiteraard wel aansluiten bij de BNO. Heel veel kinderboekenillustratoren zijndaar momenteel geen lid van, en dat is dan ook een van de redenen waarom hetextra moeilijk voor illustratoren van kinderboeken is om zich vertegenwoordigdte weten als hun rechten in het geding zijn.

Meer info hier: http://www.bno.nl/ontwerpers/nieuws/5194/Illustratoren_in_Europa_verenigen_zich

GertGerrits is overigens xc3xa9xc3xa9n van de sprekers op de Middag van het Kinderboek op 4september, om daar mee te praten over de toekomst van het kinderboek en de rolvan illustrator daarin. Dat is misschien een extra reden voor illustratoren omnaar de Middag in Amsterdam toe te komen. Begin augustus gaat de xe2x80x9ckaartverkoopxe2x80x9d van start. Dat staat tussen aanhalingstekens want de toegang is gratis. Maar omdat er veelmensen worden verwacht, moet je wel een toegangskaart hebben. Die kun je tzt.gratis downloaden van de site van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam).

Written by Ted

21 juli 2010 at 22:08

Geplaatst in Geen categorie

Voorontwerp wetsvoorstel auteurscontractenrecht

De Nieuwsbrief van het boekenvakblad Boekblad attendeerde me erop; op de eenof andere manier is het me ontgaan: begin juni publiceerde het Ministerie van Justitieeen nieuw wetsontwerp over de aanpassing van het auteurscontractenrecht. Dewetswijziging is bedoeld om de positie van de natuurlijke maker van een werk(schrijver, tekenaar) ten opzichte van de exploitant (uitgever, omroep) teversterken. Het zou dan bijvoorbeeld onmogelijk worden dat auteurs hetauteursrecht overdragen aan uitgevers, wat nu wel eens gebeurt, vaak omdatauteurs niet in de gaten hebben dat "overdracht"  iets anders is dan "licentie".Ze denken dat ze de uitgever het recht geven dat uitgevers nodig hebben omandermans werk te kunnen uitgeven (licentie), maar in werkelijkheid gaan derechten die de maker heeft op zijn werk voor een belangrijk deel over op deuitgever (overdracht).

De uitgevers zijn niet zo enthousiast over het wetsvoorstelomdat ze contractsvrijheid voorstaan; ze vinden dat het voorontwerp dezevrijheid te veel inperkt.

Veel auteurs zijn juist blij, omdat ze meerbescherming zouden krijgen. Toch gaat het nog slechts om een voorstel. Men kanerop reageren, namelijk hier:

http://www.internetconsultatie.nl/auteurscontractenrecht/reageren

Of het zin heeft om dat als particulier te doen, weetik niet. Ik veronderstel dat auteursrechtenorganisaties dat zullen doen; deuitgevers hebben in ieder geval aangegeven dat ze een reactie voorbereiden. Opde website van het NUV (NederlandsUitgevers Verbond) hebben ze alvast aangegeven wat er allemaal zou veranderenals het wetsvoorstel wet zou worden, en dat handige lijstje heb ik hierovergenomen:

-overdracht van auteursrecht is niet meer mogelijktijdens het leven van de maker;

-exclusieve licenties die langer dan vijf jaar duren,kunnen elke vijf jaar worden opgezegd;

-de maker heeft recht op een billijke vergoeding voorhet verlenen van een exclusieve licentie; die vergoeding is billijk, als dehoogte daarvan door de minister van OCW op gezamenlijk verzoek van verenigingenvan makers en een exploitant of vereniging van exploitanten is vastgesteld;

-disproportionaliteitsregel (zogenaamdebestsellerbepaling, waarin wordt bepaald dat de vergoeding voor de makerevenredig is aan de opbrengst van de exploitatie);

-non-usus regel (ontbinding van de overeenkomst ismogelijk als het werk niet binnen een redelijke termijn wordt gexc3xabxploiteerd ofniet langer in voldoende mate);

-er mogen geen afspraken worden gemaakt die leiden totaanspraken op toekomstige werken van de maker voor een onredelijke lange ofonvoldoende bepaalde termijn of die evident onredelijk bezwarend zijn voor de maker.

Written by Ted

21 juli 2010 at 06:21

Geplaatst in Geen categorie