tedvanlieshout.nu archief

Ted van Lieshout: webarchief

Sesamstraat en de Mediawet (6)

Sesamstraat6 '…Uit de memorie van toelichting bij de Mediawet 2008 blijkt dat het exploiteren van rechten op programmaxe2x80x99s, namen en merken die voor de publieke mediadienst zijn ontwikkeld ook tot de nevenactiviteiten behoren. Uit de beleidsregels omtrent nevenactiviteiten van het Commissariaat blijkt dat ook het afgeven van een licentie ter exploitatie van dergelijke activiteiten op zichzelf een nevenactiviteit is (zie artikel 5 van de beleidsregels). Dat komt misschien niet heel erg duidelijk uit de Mediawet naar voren, maar we kunnen het er wel uit afleiden.

Als we er dan vanuit zouden gaan dat de auteurs hun exploitatierecht hebben overgedragen aan NTR, dan zou dus voor het zelfstandig uitgeven van de boeken een (impliciete) licentie moeten zijn afgegeven door NTR, en dat wordt dan als nevenactiviteit gezien. Alles is natuurlijk anders als de auteurs zelf nog de rechten bezitten.

Voor alle duidelijkheid: een concrete verplichting tot exploitatie van auteursrechten hebben wij in de thans geldende Mediawet dus niet kunnen vinden. Wxc3xa9l concluderen wij op basis van de Memorie van Toelichting dat, xc3¡ls de omroep eenmaal over de rechten voor bijvoorbeeld boekuitgave beschikt, het licenseren van die rechten als een nevenactiviteit beschouwd wordt, waarvoor dus o.a. goedkeuring van het Commissariaat voor de Media vereist is. Dit brengt echter nog niet mee dat de NTR ook verplicht zou zijn om in eerste instantie deze rechten van de oorspronkelijke maker te verwerven.' 

(Wordt vervolgd)

Advertenties

Written by Ted

14 februari 2011 bij 23:01

Geplaatst in Geen categorie

%d bloggers liken dit: